Κυρ, Απρ 01, 2018
Χωρίο: Ψαλμοί 147
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43 Λεπτά 50 Δευτερόλεπτα
Τρι, Μαρ 06, 2018
Χωρίο: Γέννεσις 12 & Ψαλμοί 46
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44 Λεπτά 35 Δευτερόλεπτα
Τρι, Φεβ 06, 2018
Χωρίο: Προς Φιλιππησίους 2
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 22 Λεπτά 28 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Δεκ 17, 2017
Χωρίο: Γέννεσις 15 & Προς Κορινθίους Α' 12
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44 Λεπτά 56 Δευτερόλεπτα
Τρι, Δεκ 05, 2017
Χωρίο: Προς Εφεσίους 4
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 19 Λεπτά 43 Δευτερόλεπτα
Τρι, Νοε 07, 2017
Χωρίο: Κατά Λουκάν 15
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 21 Λεπτά 59 Δευτερόλεπτα
Τρι, Οκτ 10, 2017
Χωρίο: Προς Εφεσίους 5
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47 Λεπτά 14 Δευτερόλεπτα
Τρι, Οκτ 03, 2017
Χωρίο: Προς Κορινθίους Β' 6
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43 Λεπτά 12 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Σεπ 24, 2017
Χωρίο: Πέτρου Β' 5 & Ιωάννου Α' 1
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 42 Λεπτά 44 Δευτερόλεπτα
Τρι, Σεπ 05, 2017
Χωρίο: Βασιλέων Α' 17 & Κατά Ματθαίον 7
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44 Λεπτά 18 Δευτερόλεπτα
Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση