Κυρ, Ιουλ 22, 2018
Χωρίο: Ψαλμοί 4
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 Λεπτά 32 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Ιουλ 19, 2018
Χωρίο: Κατά Λουκάν 10
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 Λεπτά 45 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Ιουλ 15, 2018
Χωρίο: Ψαλμοί 131 & Κατά Ματθαίον 15
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 51 Λεπτά 47 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Ιουλ 12, 2018
Χωρίο: Αποκάλυψις 3
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47 Λεπτά 39 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Ιουλ 08, 2018
Χωρίο: Γέννεσις 25
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 50 Λεπτά 9 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Ιουλ 05, 2018
Χωρίο: Κατά Λουκάν 10
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47 Λεπτά 47 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Ιουλ 01, 2018
Χωρίο: Γέννεσις 39
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44 Λεπτά 26 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Ιουν 28, 2018
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45 Λεπτά 45 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Ιουν 24, 2018
Χωρίο: Έσδρας 8
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 53 Λεπτά 42 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Ιουν 21, 2018
Χωρίο: Κατά Λουκάν 10
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 48 Λεπτά 46 Δευτερόλεπτα
Radio Player
Σύνδεση