Χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανόν (Εκκλησιαστής γ΄1).

Θα διανύσουμε φέτος, αν θέλει ο Θεός, το δισχιολοστό δεκατοπέμπτο έτος από τη γέννηση του Χριστού, το Υιού του Θεού ως ανθρώπου αφού «Ότε όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού όστις εγεννήθη υπό γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον» (Γαλάτες δ΄4) και «εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ο Θεός ελάλησε προς ημάς δια του Υιού τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δια του οποίου έκαμε και τους αιώνας» (Εβραίους α΄2). 

Πραγματικά αυτός που έφτιαξε το χρόνο μπήκε για λίγο μέσα στο χρόνο για να εκτελέσει το θαυμαστό του έργο.  «Πνεύμα Κυρίου είναι επ΄εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν, και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν». 

Άλλο ένα έτος σωτηρίας για τον άνθρωπο, ακόμη ένας ενιαυτός που ο Κύριος τον προσδέχεται ευμενώς.  Ο καιρός της χάριτος παρατείνεται χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε έως πότε.  Ο χρόνος κάποια στιγμή θα πάψει να υφίσταται, η ιστορική διαδρομή του ανθρώπινου γένους πάνω στη γη θα τελειώσει.  Στη θέση του θα έρθει η ατελεύτητη αιωνιότητα και η βασιλεία του Θεού και του Χριστού για την οποία δε θα υπάρχει τέλος. 

Γι΄αυτό προτού τα έτη μας, που φεύγουν τόσο γρήγορα όσο οι σκέψεις μας, στον κόσμο αυτό τελειώσουν, ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία.  Ας εξαγοράζουμε τον χρόνο, κάθε  μέρα, κάθε ώρα και  στιγμή διάγοντας με φόβο Θεού τον καιρό της παροικίας μας και ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές μας στην αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Χριστού.

Ευλογημένο το 2015.

Πρόσφατα media

CD "Ύμνοι Λάρισας"

Πρόσφατα στο photo gallery

selidodiktes 136 20180731
selidodiktes 135 20180731
selidodiktes 134 20180731
 • Ράδιο Οιχαλία
  Το χριστιανικό ραδιόφωνο της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδας στην υπηρεσία του ευαγγελίου. 106,2 FM
 • Χριστιανισμός
  Ο ραδιοφωνικός σταθμός που έχει σαν στόχο να βοηθήσει στην αποστολή της εκκλησίας Ευαγγελισμός, Λατρεία, Διδασκαλία, Συμπόνια κσι Βοήθεια αδελφών
 • WordofGod
  Το Χριστιανικό Κανάλι.
 • Παιδική Γωνιά
  Μια όμορφη γωνιά για τους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο! Με ιστορίες από την Αγία Γραφή, κουίζ, ζωγραφική και πολλά άλλα.
 • Χαρούμενη συνάντηση
  Η Χριστιανική παιδική εκπομπή! Μια ώρα ευλογίας για μικρούς και μεγάλους!
 • FACP TUBE
  Πλούσιο αρχείο Κυρηγμάτων, ομολογίες, Video Clips και Ύμνους.
 • EAEP TUBE
  24ωρη ροή τηλεοπτικού προγράμματος, καθώς και ζωντανές μεταδόσεις κηρυγμάτων.
 • Υμνολόγιο
  Υμνολόγια που χρησιμοποιούνται από όλες τις τοπικές εκκλησίες και συναθροίσεις
Λόγια Ζωής
Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση