Πεμ, Ιουν 11, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 22
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43 Λεπτά 14 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Ιουν 04, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 22
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 40 Λεπτά 36 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Μάι 31, 2020
Χωρίο: Ρουθ 1
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 35 Λεπτά 5 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Μάι 24, 2020
Χωρίο: Προς Κορινθίους Α' 11
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 30 Λεπτά 42 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Μάι 14, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 21
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 Λεπτά 31 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Μάι 10, 2020
Χωρίο: Γέννεσις 41
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 51 Λεπτά 49 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Μάι 07, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 21
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 Λεπτά 41 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Μάι 03, 2020
Χωρίο: Ψαλμοί 51
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 55 Λεπτά 12 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Απρ 30, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 21
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 55 Λεπτά 38 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Απρ 26, 2020
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 52 Λεπτά 24 Δευτερόλεπτα
Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση