Κυρ, Ιουν 28, 2020
Χωρίο: Ιερεμίας 20
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45 Λεπτά 44 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Ιουν 25, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 22
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 51 Λεπτά 3 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Ιουν 21, 2020
Χωρίο: Γέννεσις 26
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45 Λεπτά 45 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Ιουν 18, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 22
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43 Λεπτά 56 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Ιουν 14, 2020
Χωρίο: Ιεζεκιήλ 37
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 38 Λεπτά 45 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Ιουν 11, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 22
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43 Λεπτά 14 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Ιουν 04, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 22
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 40 Λεπτά 36 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Μάι 31, 2020
Χωρίο: Ρουθ 1
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 35 Λεπτά 5 Δευτερόλεπτα
Κυρ, Μάι 24, 2020
Χωρίο: Προς Κορινθίους Α' 11
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 30 Λεπτά 42 Δευτερόλεπτα
Πεμ, Μάι 14, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 21
Σειρές: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 Λεπτά 31 Δευτερόλεπτα
Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση