Μονάδες

Δεκάδες

Εκατοντάδες

α = 1

ι = 10

ρ = 100

β = 2

κ = 20

σ = 200

γ = 3

λ = 30

τ = 300

δ = 4

μ = 40

υ = 400

ε = 5

ν = 50

φ = 500

ς = 6

ξ = 60

χ = 600

ζ = 7

ο = 70

ψ = 700

η = 8

π = 80

ω = 800

θ = 9

ϟ= 90 (κόππα)

ϡ = 900 (σαμπί)

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση