Πολύτιμο βοήθημα για τη μελέτη της Αγίας Γραφής.

Το θεματολόγιο είναι εμπλουτισμένο με θέματα και υποθέματα σχετικών χωρίων της Αγίας Γραφής. Αναφέρει για το που μιλάει η Αγία Γραφή π.χ. για την αρπαγή, για τη ψυχή, για το γάμο, το βάπτισμα, για τη μετάνοια κ.ά., Η χρησιμότητα του Θεματολογίου έγκειται στο ότι βοηθάει να βρίσκονται αλήθειες μέσα στη Αγία Γραφή.

Κατεβάστε το σε μορφή pdf

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση