Βοηθητικοί χάρτες για τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Η διάδοση του Ευαγγελίου τις πρώτες αποστολικές ημέρες. Ο Ιησούς φανερώνεται στον Παύλο, το νέο ξεκίνημα και τα ταξίδια του Αποστόλου Παύλου, Ο Απόστολος Πέτρος στο σπίτι του Κορνήλιου κηρύττει στα έθνη και η συνάντηση του Φιλίππου με τον άρχοντα της Κανδάκης. (Δεξί κλικ, προβολή, για μεγαλύτερη εικόνα.)
Τα ταξίδια του Αποστόλου Παύλου.
 
Ο Ιησούς φανερώνεται. Το νέο ξεκίνημα του Παύλου.
 
Ο Απόστολος Πέτρος κηρύττει στα έθνη. Η συνάντηση του Φιλίππου με τον άρχοντα της Κανδάκης.
Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση