Βοηθητικοί χάρτες αυτοκρατορικών περιόδων. Για την κατανόηση ιστορικών στοιχείων και γεγονότων της Αγίας Γραφής. Πέντε σημαντικές αυτοκρατορίες... Ελληνική, Περσική, Βαβυλωνιακή, Ασσυριακή και Ρωμαϊκή. (Δεξί κλικ, προβολή, για μεγαλύτερη εικόνα.)
Με τη διείσδυση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία, η Ελληνική γλώσσα γίνεται διεθνής, και έτσι γράφτηκαν όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Οι Εβραίοι καλούσαν τους Έλληνες Ιαυάν (Έλληνες της Ιωνίας). Στην Αγία Γραφή αναφέρονται στα βιβλία  Ησαϊας, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Ιωήλ, Ζαχαρίας, Πράξεις και Ρωμαίους.
 
 Η μεγαλύτερη αυτοκρατορία στην ανθρώπινη ιστορία. Σημαντικότερες πρωτεύουσες η Πασαργάδη και η Περσέπολη. Η άνοδος τους αρχίζει με τον Κύρο τον Μέγα μέχρι την κατάλυση τους από τον Μέγα Αλέξανδρο. Στην Αγία Γραφή αναφέρονται στα βιβλία Β' χρονικών, Έσδρας, Ησαϊας και Δανιήλ.
 
Πρωτεύουσα της η Βαβυλώνα, η ομορφότερη τότε πόλη του κόσμου με τους περίφημους κρεμαστούς κήπους. Η χώρα της Βαβυλώνας στην αρχή ονομαζόταν Σενναάρ καθώς επίσης και γη των Χαλδαίων. Στην Αγία Γραφή αναφέρονται στα βιβλία Γένεση, Ησαϊας, Ιερεμίας, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Β' Βασιλέων και Αββακούμ.
 
Μεγάλη και ισχυρή χώρα στη Βόρια Μεσοποταμία. Πρωτεύουσα της η Ασσούρ. Από το 10ο μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. ήταν η μεγαλύτερη δύναμη στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Στην Αγία Γραφή αναφέρονται στα βιβλία Β΄Βασιλέων, Β' Χρονικών, Ησαϊας, Μιχαία, Αμώς, Σοφονίας, Ωσηέ και Ναούμ.
 
Στα τέλη της 1ης χιλιετίας π.Χ. και στις αρχές της 1ης χιλιετίας μ. Χ. η Ρώμη κυριαρχεί πολιτικά τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εκτεινόταν στη Ευρώπη, στην Αφρική, και στην Ασία. Η πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους μεταφέρεται από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από πρωτοβουλία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος επέβαλε και τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους.
Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση