Η επαγγελία της Π.Δ. ήταν ο Μεσσίας, της Κ.Δ. το Άγιο Πνεύμα ... και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα,... (Ιωάννης  ιδ’ 16).

Ο Κύριος παρήγγειλε στους μαθητές του ... σεις δε καθήσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους... (Λουκάς κδ’49), είναι ενδυνάμωση από ψηλά και είσοδος στη χαρισματική ζωή, δεν είναι μια εφορία συναισθηματική, αλλά επαφή με το Θεό.

... και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων... (Ιωάννης δ’10) νερό που πηγάζει και ρέει το Άγιο Πνευμα. ... θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον... (Ιωάννης δ’14) μια αστείρευτη πηγή που ικανοποιεί αυτόματα και συνεχώς τη δίψα του. ... και θέλεις είσθαι ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος, της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι... (Ησαΐας νη’ 11 ) ποτίζει το Άγιο Πνεύμα το πνευματικό οικοδόμημα της πνευματικής μας ζωής, αλλιώς καταντούμε ξεροί ... και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν...(Κορινθίους Α' ιβ’13).

Για να είμαστε ένα πνεύμα, είναι μια εγκατάσταση που γίνεται μέσα μου για να μπορώ να πληρώνομαι και να επικοινωνώ με το Θεό. ...και μονήν παρ αυτώ ποιήσομεν... (Ιωάννης ιδ’ 23) ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ. Στις (Πράξεις β’ 4) μετέβαλλε τις ψυχές σε λογικό θυσιαστήριο όπου γίνονται οι πνευματικές και λογικές θυσίες «όχι θυσίες άλογα ζώα». Είναι το πρώτο σκαλοπάτι στη πνευματική ζωή, ΔΕΝ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΕΙ. ... με απόδειξιν Πνεύματος και δυνάμεως,... (Κορινθίους Α' β’ 4) ο τρόπος που ενεργεί το Πνεύμα, κυρίως στο εσωτερικό του ανθρώπου. ... Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού...(Ρωμαίους η’16) «ο Θεός δια του Πνεύματος λεει υιέ μου, εμείς λέμε με το πνεύμα μας Πάτερ υμών». ... Ωσαύτως δε και το Πνεύμα ΣΥΜβοηθεί εις τας ασθενείας ημών·... (Ρωμαίους η’ 26) έρχεται ΒΟΗΘΟΣ, είναι συντονισμένη προσπάθεια πιστού και Πνεύματος Αγίου, ... κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύματος... (Εφεσίους β’ 22), ...το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος... (Κορινθίους Α' ς’ 19). Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι το πρώτο άγγιγμα του Θεού γι’αυτό εκστασιάζεται ο άνθρωπος όταν το παίρνει. Σκοπό έχει να μεταμορφώσει το πιστό ... πνεύμα σοφίας και συνέσεως... και φόβου του Κυρίου·... (Ησαΐας ια’ 2). Το βάπτισμα και η πλήρωση έχουν σκοπό να πλησιάσουμε τη χάρη του Θεου, δηλαδή να σου συμβαίνουν διάφορα δύσκολα και να μην σε αγγίζουν εσωτερικά γιατί  «αισθάνεσαι» το Θεό μαζί σου. ΑΥΤΗ Η ΘΕΙΚΗ ΕΠΊΣΚΕΨΗ, εμψυχώνει τον άνθρωπο, εξελίσεται και αναβαθμίζεται πνευματικά. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της πεντηκοστής έκανε τους πιστούς εκκλησία, σώμα Χριστού, με το βάπτισμα ...διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα... (Κορινθίους Α' ιβ’13). Το βασικό χαρακτηριστικό του Αγίου Πνεύματος είναι ότι ενδυναμώνει τους πιστούς για να ζουν την αγία ζωή (Ρωμαίους η’ 2) και με τη διακονία του Πνεύματος (Ρωμαίους η’ 10) ο Χριστός κυριαρχεί σττην ύπαρξη του πιστού. Εκείνος που σπέρνει στον αγρό του Πνεύματος απολαμβάνει την αιώνια ζωή μ’ενα τρόπο διαφορετικό από τους άλλους χριστιανούς, αυτός που απολαμβάνει ΞΈΡΕΙ ... χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου·... (Ψαλμοί ις’ 11).

Πλήρωση «γέμισμα» του Αγίου Πνεύματος: είναι το συνεχές άγγιγμα του Θεού, πληρούσθε μια αδιάκοπη διαδικασία. Προυποθέτει ότι ο πιστος θα κάνει κάτι από τη πλευρά του. Η πλήρωση δεν έρχεται αυτόματα αλλά είναι αποτέλεσμα υπακοής και συνεργασίας. Η σημερινή πλήρωση δεν είναι αρκετή για αύριο, και είναι μια κατάσταση που θα πρέπει συνεχώς να τη λαχταρούμε, πρόκειται για την ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του πιστού στη γή «είναι όπως ο ονειρευόμενος». Ο πιστός θα πρέπει να καλλιεργεί όλη τη μέρα τη συνήθεια να εξαρτιέται από το Κύριο που είναι το Πνεύμα και σ’αυτόν το χριστιανό στη σκέψη του είναι μόνο ο Χριστός. Μερικοί χρησιμοποιούν τη πεντηκοστή σαν μέσον προσωπικής προβολής και αναψυχής παρά σαν ΔΙΑΜΕΣΟ για προσωπική σχέση με το Θεό.

Πρόσφατα media

CD "Ύμνοι Λάρισας"

Πρόσφατα στο photo gallery

selidodiktes 136 20180731
selidodiktes 135 20180731
selidodiktes 134 20180731
 • Ράδιο Οιχαλία
  Το χριστιανικό ραδιόφωνο της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδας στην υπηρεσία του ευαγγελίου. 106,2 FM
 • Χριστιανισμός
  Ο ραδιοφωνικός σταθμός που έχει σαν στόχο να βοηθήσει στην αποστολή της εκκλησίας Ευαγγελισμός, Λατρεία, Διδασκαλία, Συμπόνια κσι Βοήθεια αδελφών
 • WordofGod
  Το Χριστιανικό Κανάλι.
 • Παιδική Γωνιά
  Μια όμορφη γωνιά για τους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο! Με ιστορίες από την Αγία Γραφή, κουίζ, ζωγραφική και πολλά άλλα.
 • Χαρούμενη συνάντηση
  Η Χριστιανική παιδική εκπομπή! Μια ώρα ευλογίας για μικρούς και μεγάλους!
 • FACP TUBE
  Πλούσιο αρχείο Κυρηγμάτων, ομολογίες, Video Clips και Ύμνους.
 • EAEP TUBE
  24ωρη ροή τηλεοπτικού προγράμματος, καθώς και ζωντανές μεταδόσεις κηρυγμάτων.
 • Υμνολόγιο
  Υμνολόγια που χρησιμοποιούνται από όλες τις τοπικές εκκλησίες και συναθροίσεις
Λόγια Ζωής
Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση